Preview Mode Links will not work in preview mode

Waarheen, Waarvoor


Apr 5, 2020

Gast: Edith Raap, ontwikkelingspsycholoog en docent ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht, deskundig in ouderschapstheorie. Edith is zich in het onderwerp Levend Verlies gaan verdiepen. Bij levend verlies gaat het om terugkerende gevoelens van verdriet en rouw bij ouders van een kind met een beperking of chronische aandoening. Edith is initiatiefnemer van het eerste congres over levend verlies in 2015 en nog steeds betrokken bij de inmiddels jaarlijkse congressen over dat thema. Dit jaar start ze met een promotieonderzoek aan het Amsterdam UMC. Ze maakt met Odet Stabel een podcastserie over levend verlies: www.levend-verlies.nl