Preview Mode Links will not work in preview mode

Waarheen, Waarvoor


Sep 22, 2019

Wiek Luza; ze is trainer, heeft een eigen coachingspraktijk aan huis en ze is coördinator van Pisa, een inloophuis voor iedereen die met kanker wordt geconfronteerd. Wiek heeft haar man Ed verloren en ervaart het samengaan van kwetsbaarheid met veerkracht. Ze hoopt nog lang bezig te zijn met wat er toe doet en met genieten van de goede zaken des levens, liefst met dierbare mensen om haar heen.